<button id="aunci"><object id="aunci"><menuitem id="aunci"></menuitem></object></button><legend id="aunci"><pre id="aunci"></pre></legend>

  1. <th id="aunci"></th>
     1. <th id="aunci"></th>
      <rp id="aunci"></rp>
      <button id="aunci"><object id="aunci"><menuitem id="aunci"></menuitem></object></button><th id="aunci"></th><th id="aunci"></th>

      <th id="aunci"></th>
      1. <tbody id="aunci"></tbody>
       scroll

       B?t Polyolefin B?t Polyurethane b?t silicone v?t li?u b?o v? thoát nhi?t

       Trung tam s?n ph?m

        L?nh v?c n?ng l??ng m?i
        ?i?n t?
        Trong l?nh v?c xe h?i
        Trong ki?n trúc
        L?nh v?c b?ng keo
        Trong l?nh v?c y t?
        Gói ??m
        Th? thao và gi?i trí

       L?nh v?c ?ng d?ng

       L?nh v?c n?ng l??ng m?i

       Pin n?ng l??ng m?i - ??m nhi?t,
       pin n?ng l??ng - l?i ??m nhi?t,
       pin n?ng l??ng m?i - biên gi?i niêm phong

       L?nh v?c ?ng d?ng

       ?i?n t?

       PE siêu m?ng ch?ng th?m,
       ch?t li?u,
       gi?i pháp ch?ng th?m n??c

       L?nh v?c ?ng d?ng

       Trong l?nh v?c xe h?i

       Lót than xe,
       ?ng d?n d?u IXPP/PE bong bóng,
       ?ng d?n d?u IXPP/PE bong bóng xe,
       ?ng th?ng gió IXPP/ ?i?n t? bong bóng PE bong bóng

       L?nh v?c ?ng d?ng

       Trong ki?n trúc

       ??????????????????????
       ??????????????????????
       ???????????????????????????????????????
       ??????????????????????????????????????

       L?nh v?c ?ng d?ng

       L?nh v?c b?ng keo

       B?t b?ng n?n t?ng

       L?nh v?c ?ng d?ng

       Trong l?nh v?c y t?

       Lót k?p c? y t?,
       ?i?n c?c y t?

       L?nh v?c ?ng d?ng

       Gói ??m

       PE cách nhi?t, d??ng ?m, cách nhi?t b?t b?ng,
       Bao bì v?n chuy?n, v?n chuy?n, khay v?n chuy?n,
       V?t li?u cách nhi?t m?i cho pin lithium,
       V?t li?u ??m túi

       L?nh v?c ?ng d?ng

       Th? thao và gi?i trí

       B?i c? kh?ng ???c l?p ??y,
       th?m ch?ng rung,
       ??m th? thao,
       b?i v?i áo phao

       Xiangyuan, nhà s?n xu?t v?t li?u n?ng l??ng m?i trong và ngoài n??c

       kiên ??nh th? tr??ng hóa và chuyên m?n hóa, có n?ng l?c nghiên c?u và phát tri?n m?nh m?, ??ng th?i lu?n ?i ??u trong ngành.

       Các s?n ph?m bán ch?y trên kh?p Trung Qu?c và ???c xu?t kh?u sang n?m chau l?c trên th? gi?i.

       Các s?n ph?m bán ch?y trên kh?p Trung Qu?c và ???c xu?t kh?u sang n?m chau l?c trên th? gi?i. B?n c? s? s?n xu?t ? H? B?c Hán Xuyên, Qu?ng ??ng ??ng Quan, An Huy Qu?ng ??c và V? Hán. Ba v?n phòng ? T? Chau, V? Hán và Tham Quy?n hi?n ?ang d?n ??u t?i vi?c s?n xu?t v?t li?u b?t polyolefin t?i Trung Qu?c. S?n xu?t b?t polyolefin kho?ng 15.000 t?n"

       Tuan th? nghiêm ng?t các tiêu chu?n th? nghi?m qu?c t? có liên quan

       B?t Polyolefin B?t Polyurethane b?t silicone v?t li?u b?o v? thoát nhi?t

       Trung tam s?n ph?m

       L?nh v?c ?ng d?ng

       L?nh v?c n?ng l??ng m?i

       ?? tìm hi?u thêm

       Trong l?nh v?c xe h?i

       ?? tìm hi?u thêm

       Trong ki?n trúc

       ?? tìm hi?u thêm

       L?nh v?c b?ng keo

       ?? tìm hi?u thêm

       Trong l?nh v?c y t?

       ?? tìm hi?u thêm

       Th? thao và gi?i trí

       ?? tìm hi?u thêm

       Trung tam Tin t?c

       ?i?n tho?i:+86 712 8285558

       H?p th?:marketing01@hbxyxc.com

       L?nh v?c ?i?n t?: 

       marketing01@hbxyxc.com


       ? t?/N?ng l??ng m?i: 

       marketing07@hbxyxc.com


       L?nh v?c xay d?ng: 

       marketing05@hbxyxc.com


       Khu v?c ?óng gói ??m: 

       marketing02@hbxyxc.com

       ? 2023 XIANGYUAN NEW MATERIAL All RIGHTS RESERVED.
       Digital BY VTHINK
       亚洲欧美综合精品AⅤ一区二区,五月丁香婷婷综合久久,午夜男女爽爽羞羞影院免费,日韩精品无码xxxx